Objednávanie

Objednávací systém Vám bude k dispozícii opäť pravdepodobne od druhej polovice septembra 2021 ( s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu)