Ordinačné hodiny

Ordinuje:
MUDr.Denisa Lacková Krivušová                        MUDr. Štefan Krivuš, CSc.
 
Pondelok - Utorok:                                                   Utorok:
7:00 - 7:30 - krvné odbery    
7.30. - 12.30 ordinácie
                                                                                                                      15.00 - 17.00 hod - objednané pacientky
12:30 - 13:00 - obedná prestávka                                                            predoperačné vyšetrenia             
15:00 -18:00 - vyšetrenia na objednávku                                                kontrola pooperačných stavov
                                                                                                                        poradňa pre tehotné
Streda - klinický deň                                                                                  CTG monitoring ( " pásy")
7:00  - 9:00 - krvné odbery                                                                          SONO kontroly
9:00 - 14:00 - výdaj receptov, výmenných lístkov

Štvrtok:
7:00 - 7:30 - krvné odbery
7:30 - 9:00 - ordinácie
9:30 -15:30 - poradňa pre tehotné

Piatok:
7:00 - 7:30 krvné odbery
7:30 -12:00 ordinácie
12:30 - 15:30 administratívne práce
 
Telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení v čase od 13.30 - do 14.30 hod.