Novinky

Z dôvodu účasti na kongrese v dňoch 3.a4.10.2019 nebudeme ordinovať.

Vážené pacientky,

z dôvodu odborného semináru dňa 28.10.2019 neordinujem.

Od1.2.2018 telefónne číslo : 0948 212 833

Vážené pacientky,